Βελτίωση δρόμου που συνδέει την Δερύνεια με την Σωτήρα