Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου (Θέσεις για Λευκωσία)