Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου (3 θέσεις Junior. Μία θέση ανά επαρχία Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμοχώστου)