Επιμετρητής Ποσοτήτων (θέση για το έργο του καζίνου)