Επιμετρητής Ποσοτήτων / Μηχανικός Γραφείου: Τμήμα Προσφορών και Αγορών