Εκτελεστικός μηχανικός (2 θέσεις για έργο στη Λευκωσία)