ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΕΚ ή ΑνΑΔ (Θέσεις για επαρχία Αμμοχώστου)