ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ